Aardbevingsschade en schadevergoeding procedure van het Centrum Veilig Wonen

Als u schade heeft opgelopen aan uw onroerend goed als gevolg van de gaswinning van de NAM, dan maakt u aanspraak op een schadevergoeding. Hiervoor moet u een aantal stappen doorlopen. Bouwbedrijf Fledderman heeft dit proces hieronder voor u op een rijtje gezet.

Schade melden bij het Centrum Veilig Wonen

Als u aanspraak wil maken op een schadevergoeding omdat u schade heeft opgelopen aan uw onroerend goed als gevolg van de gaswinning van de NAM dan moet u de schade eerst melden bij het Centrum Veilig Wonen. Dit kan door een online formulier in te vullen. Dit formulier is te vinden op de website van het Centrum Veilig Wonen.

Het Centrum Veilig Wonen zal de schade aan de hand van dit formulier vervolgens laten onderzoeken door een onafhankelijke schade-expert. Deze onafhankelijke schade-expert stelt vervolgens een bevingsschade-rapport en een calculatie op met daarin de uit te voeren werkzaamheden.

Het opstellen van een offerte/schadecalculatie

Dit bevingsschade-rapport kunt u vervolgens opsturen naar Bouwbedrijf Fledderman. Daarna krijgt u per brief een ontvangstbevestiging van het bevingsschade-rapport toegestuurd. Aan de hand van het bevingsschade-rapport gaan wij vervolgens de offerte/schadecalculatie die is opgesteld narekenen, dit doen we altijd na een bezoek aan uw woning. We maken hiervoor een afspraak met u. 

Offerte/schadecalculatie

Als de schadecalculatie van het expertisebureau overeenkomt met de offerte/schadecalculatie van ons, dan krijgt u per email een bevestiging en een door hen vastgesteld schadeherstel-bedrag toegestuurd. Als u hiermee akkoord gaat, zal het expertisebureau dit plan van aanpak en het schadeherstel-bedrag doorsturen naar het Centrum Veilig Wonen. Komt het niet overeen zullen wij voor u contact opnemen met het expertise bureau om te bespreken wat de verschillen zijn en hoe die kunnen worden opgelost.

Goedkeuring door het Centrum Veilig Wonen

Als het Centrum Veilig Wonen het schadeherstel-bedrag goedkeurt, krijgt u van ons een opdrachtbevestiging. Hiermee kunnen de herstelwerkzaamheden van uw schade ingepland worden, dit doen wij altijd in overleg met u. We zullen er alles aan doen om u hierbij zo min mogelijk tot last te zijn.