Bouwkundig versterken woning te Froombosch

Binnen het project "bouwkundig versterken" voeren externe inspectiebureaus in opdracht van Centrum Veilig Wonen inspecties aan woningen uit. Doel daarbij is het verkleinen van de risico’s van potentiele risicovolle gebouwelementen (HRBE’s). De uitkomsten van een eerdere inspectie hebben bij dit pand aanleiding gegeven tot het opstellen van een plan van aanpak. Fledderman Bouw is verzocht om de bouwkundige versterkingen te realiseren. Het betreft een zogenaamde level 1 maatregel. Deze maatregel betreft een permanente aanpassing aan het gebouw en dienen daardoor seismisch ontworpen te worden. Met andere woorden de aanpassingen zullen bestand moeten zijn tegen toekomstige aardbeving ten gevolge van de aardgaswinning.

Bouwkundig versterken woning na aardbevingsschade

Aan de woning zijn scheuren aangetroffen in de lateien de borstweringen van de linker zijgevel en vervormingen in de rechterzijgevel. Rondom de woning zijn diverse scheurvormingen geconstateerd in zowel het stukwerk als in het achterliggende gevelmetselwerk. Tevens zit er een knik in het rechterdakvlak van de woning. Dit laatste is ontstaan door scheurvorming op borstweringshoogte van de rechterzijgevel. Vanwege de sterk uitbuikende (bolstaan) van deze gevel aan de rechterzijde wordt dit gezien als een risicovol element. Om dit risico weg te nemen dient de bestaande gevel deels te worden gesloopt en opnieuw te worden opgemetseld en voorzien worden van verankering.

Zijgevel woning, vervorming zichtbaar

Lijntekening van de situatie van de woning voor de bouwkundige versterking van de woning.

 

Gewenste nieuwe situatie- principe schets (volgens plan van aanpak door CVW)

 

De werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd bij het bouwkundig versterken van deze woning

De rechter zijgevel t/m de knik (nis) zal volledig opnieuw opgemetseld worden. Aan de binnenzijde zal een constructief houtskelet element geplaatst worden.

Het metselwerk zal verankerd worden aan het bestaande gevelmetselwerk. Tevens wordt het metselwerk verankerd aan de houtskeletwand (dit zorgt voor stabiliteit). De houtskeletwand zal verankerd worden aan de bestaande betonvloer. Dakconstructie wordt zowel aan het metselwerk als houtskeletwand verankerd worden door middel van door de constructeur voorgeschreven bevestigingsmiddelen. Hierdoor wordt de gewicht afdracht verdeeld over het metselwerk en HSB-wand.