Reparatie van metselwerk na aardbeving

Bouwbedrijf Fledderman heeft in opdracht van de gedupeerde en de NAM op meerdere hoekaansluitingen van het gevelmetselwerk de aardbevingsschade gerepareerd. Door spatkrachten en bevingen heeft de spanningen in de kapconstructie het metselwerk naar buiten gedrukt en daardoor uit zijn verband getrokken. 

Deze schade hebben wij verholpen door een gedeelte van het gevelmetselwerk te verwijderen en de gevelstenen schoon te bikken. Hierdoor kunnen de meeste gevelstenen worden hergebruikt waardoor het kleurverschil tot een minimum is beperkt.

  • Herstellen metselwerk.
  • Spanning in kapconstructie. 
  • Metselwerk verwijderd en schoon gebikt.
  • Hergebruik gevelsteen.
  • Kleurverschil beperkt tot minimum.