Utiliteitsbouw

Voor het bedrijfsleven, voor overheidsinstellingen en voor wooninstellingen werken wij al jaren succesvol aan uiteenlopende bouwprojecten. De kennis en ervaring die we hiermee hebben opgedaan, zetten wij graag in voor uw organisatie!

Op basis van de eisen die u aan het gebouw stelt, maken onze technische tekenaars een gedetailleerd ontwerp van het bouwwerk. Wij gebruiken 3d software waarbij het beoogde eindresultaat direct zichtbaar is. Als u tevreden bent met de ontwerpen, stellen we de prijs op. Transparantie staat hierbij centraal. Samen met u beslissen we welke leveranciers en onderaannemers bij het project worden betrokken. De prijs is voor u direct duidelijk en onverwachte prijsstijgingen zijn uitgesloten.

Vanzelfsprekend regelen wij ook de vergunningaanvragen voor u. Het complete bouwproces wordt door ons begeleidt en u heeft constant inzicht in de vorderingen. Op deze manier ontzorgen wij u tijdens de voortgang van het gehele bouwproject!