Erkenningsregeling

Centrum Veilig Wonen hanteert sinds enige tijd de zogenaamde erkenningsregeling. Fledderman Bouw voldoet aan deze regeling. Alle onze medewerkers zijn getraind en zijn in het bezit van een pas waaruit blijkt dat ze voldoen aan de standaarden die het Centrum Veilig wonen stelt aan veiligheid, kwaliteit en communicatie. Het is belangrijk om deze standaarden te respecteren en het CVW houdt via bewonerstevredenheidonderzoeken ook in de gaten of deze standaarden worden nageleefd. Voor ons is het belangrijk om gestelde standaarden te volgen omdat we als bouwbedrijf belang hebben een professionele aanpak. Niet alleen om u als klant de beste oplossing te bieden maar ook omdat het oplossen van bouwkundige vraagstukken op de juiste manier positieve gevolgen heeft voor toekomstige opdrachten van Centrum Veilig Wonen. U kunt dus op ons rekenen daar waar het gaat om het leveren van de gewenste kwaliteit.