Fledderman Bouw en aardbevingstechnologie

Fledderman vergroot haar kennis op gebied van Aardbevingstechnologie

Om steeds beter te kunnen anticiperen op het herstel van aardbevingsschade investeren wij voortdurend in het vergroten van kennis op dit gebied. Binnenkort zullen drie medewerkers van ons bedrijf deelnemen aan de opleiding 'Post-bachelor Aardbevingen en diepe ondergrond' 

Post-Bachelor Aardbevingen en diepe ondergrond

Groningen wordt geregeld opgeschrikt door meldingen van aardbevingen. Gebouwen, monumenten, waterkeringen en mensen lopen schade op. Bewoners en bedrijven in het gebied hebben specialisten nodig. Specialisten die de kennis en kunde hebben om oplossingen te vinden voor de gevolgen van bevingen en die preventieve maatregelen kunnen nemen. Hanzehogeschool Groningen heeft voor bouwkundige en civiel-technische professionals de post-bachelor 'Aardbevingen en diepe ondergrond' ontwikkeld.

EPI-kenniscentrum

Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en het Alfa-college hebben de krachten gebundeld in het EPI-Kenniscentrum (Educatie Praktijk Innovatie). In dit kenniscentrum werken ze samen met regionale werkgevers om professionals in de regio op te leiden tot specialisten op het gebied van aardbevingen en diepe ondergrond. Daarbij zoeken de partners samenwerking om kennis en ervaring te kunnen delen en ontwikkelen voor Noordoost-Groningen.

Door de gaswinning komen vooral in de provincie Groningen aardbevingen voor. De geïnduceerde aardbevingen zijn wereldwijk uniek. Ze vinden namelijk niet zo diep in de grond plaats en de grondsoort (voornamelijk klei) zorgt voor extra verplaatsing van de beving. Verder is er in Groningen nooit aarbevingsbestendig gebouwd. De stevige Groningse huizen blijken niet goed bestand te zijn tegen bevingen. Daarom is er grote behoefte aan professionals die de competenties hebben om optimaal met de gevolgen van deze bevingen om te gaan en weten hoe gebouwen en dijken preventief verstrekt kunnen worden.

Na het volgen van de post-bachelor zijn wij specialist op het gebied van aardbevingen en aardbevingstechnologie. Ook hebben we kennis van de sociaal-maatschappelijke context van aardbevingen.

Doel van de opleiding

De post-bachelor Aardbebingen en diepe ondergrond bestaat uit drie modules;

Module 1: Inleiding op de aardbevingen en de diepe ondergrond;

Module 2: Technisch inhoudelijk (basis);

Module 3: Technisch inhoudelijk (verdieping).