Team Fledderman bijeen voor ToolBox meeting ‘Veilig werken’

Vrijdag 12 februari kwamen de medewerkers van Fledderman Bouw bijeen om veilig werken naar een nog hoger niveau te brengen. Het team liet zich daarbij adviseren en trainen door Vlink, veiligheidsplatform Groningen. Vlink heeft als doelstelling om ongevallen te voorkomen. Elke werknemer moet elke dag veilig en gezond thuiskomen. Het ging er vrijdagmiddag vooral om het team zelf te laten nadenken over risico’s die aan bepaalde werkzaamheden zijn verbonden. Het gaat er om om vooraf deze risico’s in beeld te brengen om daar vervolgens voldoende op te kunnen anticiperen. Naast de risco’s voor de werknemers is er ook aandacht voor risico’s voor de omgeving (bijvoorbeeld bewoners of omwonenden). De methode die werd getraind heet afgekort SWO (Start – Werk – Overleg). De bedoeling is om vooraf, bijvoorbeeld bij het begin van de werkdag, met elkaar door te nemen waaruit de werkzaamheden die dag zullen bestaan. De voordelen zijn kort samengevat; 

  • Specifieke risico’s worden in kaart gebracht;
  • Niet voorziene risico’s worden alsnog in kaart gebracht;
  • Betrokkenheid bij het project wordt vergroot; 
  • Groter onderling begrip tussen verschillende ploegen, waardoor de samenwerking verbetert.

Fledderman Bouw doet er alles aan om het voor werknemers zo veilig mogelijk te maken en zo zullen er van tijd tot tijd trainingen worden gehouden om de veiligheid continue te bewaken.