Subsidie

De tijdelijke regeling waardevermeerdering stopt! Huiseigenaren met een schade van minimaal € 1.000,= kunnen nog tot en met 31 januari een aanvraag voor de Tijdelijke Regeling Waardevermeerdering indienen. De premie van de regeling kan oplopen tot 4000 euro.

Op 18 december jl. heeft het Kabinet ingestemd met het Meerjarenprogramma (MJP)Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen van de Nationaal Coördinator Groningen. In dit programma staat de aanpak van schadeherstel en het versterken van woningen in het aardbevingsgebied. 

De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015 en wordt voor het onderdeel schade, tot en met 31 december 2015 met terugwerkende kracht open gesteld voor erkende schadegevallen van meer dan 1000 euro voor alle Groningse gemeenten.

Wanneer kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient de schade ontstaan te zijn op uiterlijk 31 december 2015 en moet de eigenaar-bewoner een melding van deze schade doen bij het CVW op uiterlijk 1 februari 2016. Zodra de schade erkend is, dient de eigenaar-bewoner binnen een maand een aanvraag in te dienen bij het SNN om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Heeft u al erkende schade van meer dan 1000 euro en woont u in de provincie Groningen buiten de 11 gemeenten, dan kunt u de waardevermeerderingsregeling aanvragen bij het SNN tot uiterlijk 31-1-2016. 

Regeling duurzaamheid

Er wordt een nieuwe regeling voor verduurzaming voorbereid door NCG. Het uitgangspunt hierbij is dat woningeigenaren die overlast gaan ondervinden doordat hun woning moet worden versterkt een vergoeding kunnen aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen (zoals energiebesparende maatregelen). Deze regeling wordt momenteel door de NCG voorbereid.

Afspraak maken

Laat hieronder uw gegevens achter. Na 4 januari nemen wij contact met u op om samen de mogelijkheden van het aanvragen van subsidie te bespreken.